ساخت Gmail

  1. به صفحه ساخت «gmail» بروید؛
  2. برای ساختن جمیل، مراحل زیر را دنبال کنید؛

سپس وارد مرحله بعدی می شوید.

سپس به مرحله آخر وارد می شوید که کافیست دکمه موافقم را بفشارید.

جمیل شما با موفقیت ساخته شد.

ساخت جمیل